Úkoly pro nemocné

15.1. - 19.1. :

1) ČESKÝ jAZYK :

 Děti se samy učí opravovat opisy / přepisy + diktáty - v sešitě je napsané velké O: ( oprava) - nemají již předepsaná slova. Děti samy opravují chybná slova. Chybí-li tečka na konci věty nebo velké písmeno na začátku věty, opravuje se celou větou - děti musí napsat celou větu znovu. :-)

a) učebnice Český jazyk 2 - vše do strany 52

b) velký pracovní sešit Český jazyk 2 (Učíme se hrou se skřítkem) - vše do str. 39

c) Písanka (1.díl) - vše do str. 30

d) Čítanka - vybíráme tématicky + dle zájmu dětí

Čteme knihu Daniely Krolupperové - Kouzelná aktovka.

e) malý pracovní sešit "Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky" - vše do str. 7


2) MATEMATIKA :

NOVĚ - děti dostaly velkou pracovní učebnici - MATEMATIKA  6 !

MATEMATIKA 6 - vše do str. 7 + str.8 / 1, 2, 3

MATEMATIKA 5 - vše do str. 30

MOJE POČÍTÁNÍ 4 - vše do str. 23 + 24 / 1, 2 + str. 25 / 3 + celá strana26

- do velkého sešitu na geometrii narýsovat - body, křivá čára x rovná čára, úsečka, délka úsečky, porovnávání délek úseček (podle sešitu kamaráda)

3) PRVOUKA :

- TEST - ZIMA

- pracovní list

- pracovní sešit - vše do str. 44

- malý sešit - výpisky  (půjčit od kamaráda)

4) ANGLICKÝ JAZYK:

- pracovní sešit - vše do str. 21, 22, 23, 24

- učebnice - vše do str. 23 

 PROSÍM TAKÉ I V DOBĚ NEMOCI SLEDOVAT KOLONKU "DOMÁCÍ ÚKOLY" - děti by je měly postupně doplnit.