Anglický jazyk

Zvuková a základní grafická podoba jazyka, základní výslovnostní návyky.                                                                                                          Písničky, říkanky, hry.                                                                                   Pozdravy a rozloučení.                                                                                 Členové rodiny.                                                                                            Jednoduché pokyny a reakce na ně. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.                                                                                                   Čísla od 1 do 10, od 10 do 20.                                                                     Části těla.                                                                                                       Dopravní prostředky.                                                                                   Dům - místnosti, zahrada.                                                                           Předložky - v, na, pod.                                                                                 Spojky - a, nebo.                                                                                           Otázka - Kde je ...?                                                                                       Jídlo - ovoce, zelenina, maso, chléb, nápoje.                                           Otázka a zápor v přítomném čase.                                                             Rozkazovací věta.                                                                                         Osobní zájmena.                                                                                           Sloveso být v přítomném čase.                                                                   Sloveso umět v přítomném čase.                                                               Otázka a odpověď.                                                                                       Přídavná jména - velký, malý, krátký, dlouhý.