Úkoly pro nemocné

4.6. - 8.6.:

1) ČESKÝ jAZYK :

 Děti se samy učí opravovat opisy / přepisy + diktáty - v sešitě je napsané velké O: ( oprava) - nemají již předepsaná slova. Děti samy opravují chybná slova. Chybí-li tečka na konci věty nebo velké písmeno na začátku věty, opravuje se celou větou - děti musí napsat celou větu znovu. :-)

a) učebnice Český jazyk 2 - vše do strany 94 (opakování, upevňování učiva)

b) velký pracovní sešit Český jazyk 2 - 1.díl (Učíme se hrou se skřítkem) - vše do str. 50

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT Český jazyk 2 - 2.díl (Učíme se hrou se skřítkem) - vše do str. 38 (závěrečná opakování)

c) Písanka (2.díl) - str. 17

   Písanka (1.díl) - vše do str. 40

d) Čítanka - vybíráme tématicky + dle zájmu dětí

e) malý pracovní sešit "Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky" - vše  - postupně doděláváme, co dětem chybí (sešit slouží k opakování a upevnění učiva, na samostatné práce...) - některé děti mají již vyplněno :)

TEST ZNALOSTÍ ZA 1.pololetí

- pracovní listy


2) MATEMATIKA :

PRACOVNÍ LISTY - zaměřené aktuálně na docvičování probíraného učiva - domácí i školní práce

Upevňování sčítání a odčítání s přechodem desítky - jednociferných i dvojciferných čísel (zpaměti - dopočítávání pomocí rozkladů, písemně pod sebe).

Násobilka - násobky + násobení + dělení (násobilka 1 - 5) - umět by měli všichni.

Násobilka 6 - 10 (zatím seznámení, násobky, zkoušíme násobit i dělit + znázornění ve čtvercové síti).

MATEMATIKA 7 - vše do str. 18

MATEMATIKA 6 - vše do str. 32

MATEMATIKA 5 - vše do str. 30

MOJE POČÍTÁNÍ 4 (malý oranžový pracovní sešit) - vše do str. 32

MOJE POČÍTÁNÍ 5 (malý fialový pracovní sešit) - vše do str. 40

MOJE POČÍTÁNÍ 6 (malý tmavě červený sešit) - individuální práce "pro rychlíky" (upevňování, procvičování učiva)

- do velkého sešitu na geometrii narýsovat - body, křivá čára x rovná čára, úsečka, délka úsečky, porovnávání délek úseček (podle sešitu kamaráda)

- GEOMETRIE - na papír jsme rýsovali  - str. 11 / 1, 2, 3, 4 (z velkého pracovního sešitu - MATEMATIKA 6), pak do sešitu na geometrii.

CO MÁM UMĚT Z GEOMETRIE :

- narýsovat přímku

- zakreslit bod a popsat ho

- narýsovat úsečku požadované délky + změřit délku úsečky - na centimetry a milimetry, porovnávání délek úseček

- vyjmenovat (+ poznat v pomůckách a v předmětech kolem nás) geometrické tvary

- určování stran a vrcholů geometrických tvarů

- umím ukázat na pravítku jednotky délky - milimetr, centimetr, decimetr (+ převody těchto jednotek : 1 cm = 10 mm / 10 mm = 1 cm, 1dm = 10 cm = 100 mm)

TEST ZNALOSTÍ ZA PRVNÍ POLOLETÍ.

3) PRVOUKA :

- DOMÁCÍ ZVÍŘATA - test

- pracovní list - DOMÁCÍ ZVÍŘATA

- pracovní sešit - vše do str. 66

- malý sešit - výpisky  (půjčit od kamaráda) - Rostliny +Jaro

                                                                        - Hospodářská zvířata

                                                                       - Ptáci na jaře

- pracovní list -JARO, JARNÍ ROSTLINY + JARO (opakování), DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA, PTÁCI NA JAŘE

4) ANGLICKÝ JAZYK:

- pracovní list : Easter

- pracovní list : My face

- pracovní sešit - vše do str. 56

- učebnice - vše do str. 32

 PROSÍM TAKÉ I V DOBĚ NEMOCI SLEDOVAT KOLONKU "DOMÁCÍ ÚKOLY" - děti by je měly postupně doplnit.