Úkoly pro nemocné

12.3. -16.3. :

1) ČESKÝ jAZYK :

 Děti se samy učí opravovat opisy / přepisy + diktáty - v sešitě je napsané velké O: ( oprava) - nemají již předepsaná slova. Děti samy opravují chybná slova. Chybí-li tečka na konci věty nebo velké písmeno na začátku věty, opravuje se celou větou - děti musí napsat celou větu znovu. :-)

a) učebnice Český jazyk 2 - vše do strany 70

b) velký pracovní sešit Český jazyk 2 - 1.díl (Učíme se hrou se skřítkem) - vše do str. 50

VELKÝ PRACOVNÍ SEŠIT Český jazyk 2 - 2.díl (Učíme se hrou se skřítkem) - vše do str. 7 + str. 12 +str.  16 + str. 18

c) Písanka (1.díl) - vše do str. 40

d) Čítanka - vybíráme tématicky + dle zájmu dětí

Čteme knihu Daniely Krolupperové - Kouzelná aktovka - přečteno - děti si mohou již nechat doma.

e) malý pracovní sešit "Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky" - vše  - postupně doděláváme, co dětem chybí (sešit slouží k opakování a upevnění učiva, na samostatné práce...) - některé děti mají již vyplněno :)

TEST ZNALOSTÍ ZA 1.pololetí

- pracovní listy


2) MATEMATIKA :

MATEMATIKA 6 - vše do str. 24

MATEMATIKA 5 - vše do str. 30

MOJE POČÍTÁNÍ 4 (malý oranžový pracovní sešit) - vše do str. 32

MOJE POČÍTÁNÍ 5 (malý fialový pracovní sešit) - vše do str. 7 + str.22 - 27

- do velkého sešitu na geometrii narýsovat - body, křivá čára x rovná čára, úsečka, délka úsečky, porovnávání délek úseček (podle sešitu kamaráda)

- GEOMETRIE - na papír jsme rýsovali  - str. 11 / 1, 2, 3, 4 (z velkého pracovního sešitu - MATEMATIKA 6), pak do sešitu na geometrii

TEST ZNALOSTÍ ZA PRVNÍ POLOLETÍ.

3) PRVOUKA :

- pracovní list - Dny v týdnu

- pracovní sešit - vše do str. 53

- malý sešit - výpisky  (půjčit od kamaráda)

4) ANGLICKÝ JAZYK:

- test - 3.lekce

- pracovní sešit - vše do str. 36 -37

- učebnice - vše do str. 32

 PROSÍM TAKÉ I V DOBĚ NEMOCI SLEDOVAT KOLONKU "DOMÁCÍ ÚKOLY" - děti by je měly postupně doplnit.