Domácí úkoly

17. 5. ČESKÝ JAZYK - učebnice - str. 109 / 2 (naučit pamětně zájmena pro osoby u sloves v čísle jednotném i množném).
Prosím poslat platbu za fotky - každý má ve svém úkolníčku napsanou požadovanou částku - podle počtu fotografií, které si nechal nafotit).

16.5. MATEMATIKA - z učebnice - str. 23 / 8 (poslední 2 sloupečky)
Do M2.

15.5. Nový písemný úkol zadán nebyl (viz včerejší zadání, kdo ještě nevypracoval).

14.5. ČESKÝ JAZYK - z učebnice - str. 123 / 6 + str. 123 / 8 (pozor na správné značky - synonyma // ; antonyma - slova opačná x ; v učebnici jsou všude pomlčky) - úkol je až na ČTVRTEK - dnes někteří mají vítání občánků.
Na výlet ŠVP (ZEMĚRÁJ) vybíráme 200 Kč (týká se pouze dětí, které jedou na ŠVP).


13.5. (PONDĚLÍ) - ředitelskě volno (soutěž BESIP)

9.5. ČESKÝ JAZYK - učebnice - str. 116 / 4 (do ČJ 1)
Prosím podepsat test ČJ + kontrolní diktát (jeden papír).

6.5. MATEMATIKA - pracovní list - kopie (MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE) - cvičení 1 + 2 (označeno oranžovou hvězdičkou)