Domácí úkoly

16.1. MATEMATIKA - z učebnice - str. 18 / 58 a 59 (zápis, výpočet a odpověď). Procvičovat a upevňovat násobilku 8 + VYJMENOVANÁ SLOVA PO M (učebnice str. 55, "kalendář" -str. 7 nebo poslední strana ... děti mají několik zdrojů :) ).

15.1. PLAVÁNÍ - viz 14.1.

14.1. ČESKÝ JAZYK - učebnice - str. 52 / 2a) - na středu. Kdo má nedokončené úkoly ve velkém pracovním sešitě z ČJ - prosím na středu také doplnit. Někomu stále chybí opravy v ČJ 1 + v ČJ 2 !

11.1. Písemný úkol z M ani z ČJ není - pouze ústně opakovat násobilku 7 + řadu vyjmenovaných slov po M.
Doplnit pracovní sešit - velký - ČJ, komu něco chybí + v ČJ 1 a v ČJ 2 - všechny opravy.

10.1. PSANÍ - písanka - str. 23 + opakování - násobilka 6 (ústně) - příklady - násobení i dělení

9.1. MATEMATIKA - učebnice - str. 17 / 48 (do M1)

8.1. Opakovat pamětně řadu vyjmenovaných slov po L (učebnice str. 49 nebo jiné přehledy vyjmenovaných slov).

7.1. ČESKÝ JAZYK - učebnice - str. 50 / 2a). Úkol je na středu (zítra je plavání).
Prosím dodělat všechny opravy.

21.12. Na vánoční prázdniny nejsou žádné písemné úkoly - domluvili jsme se, že děti budou příležitostně trénovat násobilku + číst - aspoň trochu - časopis nebo knížku od Ježíška, komu ji Ježíšek přinese :).