Domácí úkoly


16.11. Písemný úkol z ČJ ani z M na víkend není. Pouze prosím prolistovat a doplnit OPRAVY v ČJ 1 a v ČJ 2 (kdo přes týden nestačil). Prosím podepsat ŽK - str. 6. Děkuji.

V pondělí 19.11. prosím vrátit zapůjčenou sérii fotografií nebo prosím poslat peníze. Děkuji.


15.11. MATEMATIKA - str. 56 / 12
14.11. ČESKÝ JAZYK - do sešitu ČJ prosím napsat cvičení 5 na str. 87 (podobné cvičení jsme dělali v pracovním sešitě, toto cvičení jsme dnes opakovali ústně + v sešitě mají napsaný vzor "co s tím").
13.11. MATEMATIKA - učebnice -str. 52 / 39 (do M1)
12.11. ČESKÝ JAZYK - učebnice - str. 34 / 2 (opakujeme slova se stejným nebo podobným významem - SYNONYMA neboli slova SOUZNAČNÁ - značka pro synonyma // ).
Prosím PODEPSAT ŽK - str.5 + str. 6 + úplně poslední stránku v ŽK - třídní schůzku). Děkuji.
Prosím také podepsat ČERVENÝ NOTÝSEK - z druhé strany (zapomínání).
Zítra je třídnická hodina.
8.11. ČESKÝ JAZYK - učebnice - str. 39 / 2 (do ČJ 2) - 3 sloupečky - do nich rozdělit zadaná slova + do rámečku dát KOŘEN.
ČJ 1 - opravit diktát.
7.11. MATEMATIKA - učebnice - str. 51 / 33 (příklady bez závorek - přednost v M má násobení a dělení, potom teprve sčítáme / odčítáme - ve škole jsme tyto příklady počítali mnohokrát - viz "dveře" - děti by si podle tohoto slova měly vzpomenout - malovali jsme si společně dveře a v nich znaménka "krát" , "děleno" ... přede dveřmi zůstalo "plus" a "mínus" ... jako muž pouští ženu do dveří, plus a mínus "pouští" krát a děleno :):):) ...) Úkol píšeme do M2.
6.11. ČESKÝ JAZYK - písanka - str. 14 (názvy obcí - každý název píšeme jen jednou) + str. 11 - kdo nedopsal ve škole.
5.11. MATEMATIKA - učebnice - str. 43 / 10 (10 příkladů opsat a vypočítat, zkoušku písemně nepsat - ukazovali jsme si, jak se zkouška dělá, ale děti ji nemají dělat písemně v úloze) - tento úkol je na zítra.

M - pracovní sešit - POČÍTÁME ZPAMĚTI - str.14 -15 (procvičování na týden - stačí přinést v pátek 9.11. )

ČESKÝ JAZYK - prosím docvičit vyjmenovaná slova po B (učebnice str. 42), komu ještě nejdou (nepamatuje si řadu ze školy).
MATEMATIKA - násobky 2 - 10 + příklady v oboru násobilky 2 - 10 (krát i děleno) - stále procvičovat, upevňovat
                          - sčítání i odčítání dvojciferných čísel - zpaměti (bez přechodu i s přechodem desítky)
                          - slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)