Prvouka

Požadavky na učivo - viz webové stránky školy - Dokumenty - ŠVP - Očekávané výstupy + Učivo (str.83 + str.84 tohoto dokumentu).